16 thg 2, 2012

Chân Chính Giảng Rõ Sự Thật


Một học viên Pháp Luân Công tại TP.HCM.

Gần đây có những học viên mang danh đệ tử Pháp Luân Công nhưng theo quan điểm của tôi không hành xử như những người tu luyện chân chính. Họ mang theo nhiều chấp trước khác nhau vào tu luyện Đại Pháp mà mãi không buông bỏ được, nuôi dưỡng các chấp trước ngày càng mạnh hơn đến mức mà họ không còn lý trý thanh tĩnh và không còn khả năng hướng nội tìm vào bên trong để tu luyện chân chính. Điều này đã tạo điều kiện cho tà ác liên tục dùi vào chỗ sơ hở ấy mà gây tổn thất cho Đại Pháp.

Sư Phụ dạy rằng“Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.” (Phụ lục IV, Đại Viên Mãn Pháp).

Tất cả nhưng gì mà Sư Phụ truyền dạy chúng ta đều là Pháp để tu luyện chân chính lên cao tầng. Vậy mà có những học viên không xem những lời trên là Pháp, nghĩ rằng mình thế này thế nọ đang tu luyện nơi tầng cao, không còn cần phải làm theo những lời dạy quan trọng trên, vì vậy đã gây ra nhiều rắc rối và phiền phức cho chính họ, cho những học viên tu luyện chân chính và tệ hại hơn nữa là làm cho người dân có thái độ không tốt đối với Đại Pháp.

Một bộ phận không nhỏ những người làm trong chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, lực lượng Công An và những người dân tại TP.HCM, tại nhiều địa phương khác đã hiểu nhầm về Pháp Luân Công. Vậy chúng ta cần phải giảng rõ sự thật cho họ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt.

Sự thật là Pháp Luân Công dạy người ta sống theo Chân Thiện Nhẫn, không vi phạm pháp luật, không liên quan đến chính trị và tiền bạc, không phải tổ chức hay tôn giáo, và những sự việc gây hiểu nhầm gần đây không phải là do những học viên chân chính làm. Chúng ta đã vận dụng các hình thức nơi xã hội người thường như: gửi thông cáo báo chí, đối thoại trực tiếp, gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể…để nói rõ sự thật.

Trong khi nhiều học viên đã bước ra vì đã thấy rõ nội dung và phương pháp tiếp cận xã hội trong môi trường đặc biệt tại Việt Nam, một số khác vẫn do dự hoặc phản đối rằng tại sao cũng là học viên Pháp Luân Công với nhau mà chúng ta lại vạch trần họ với chính quyền và nói theo nhân tâm của họ là “đi tố cáo người khác”?

Ở đây tôi muốn nêu ra các vấn đề như sau:
Thứ nhất, chúng ta nhận thấy những việc làm của một số người là vi phạm pháp luật và cũng là đi ngược lời dạy của Thầy một cách có hệ thống đồng thời đã diễn ra trong một thời gian dài gây hiểu lầm với nhiều bộ phận trong chính quyền và người dân. Vì vậy chúng ta chỉ bước ra nói lên sự thật rằng những cá nhân nào vi phạm như thế thì việc của cá nhân đó, không liên quan đến Pháp Luân Công vì Sư Phụ đãn dạy mọi người phải “nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình”. Trong khi nói rõ sự thật thì không thêm, không bớt, có sao nói vậy, nói một cách công tâm, không phải vì bức xúc mà nói không đúng sự thật về người khác, chúng ta hành xử theo chữ Chân.

Thứ hai là, chúng ta có nhiều học viên chấp trước vào chữ “tình”, vì họ nghĩ rằng tất cả mọi người đều là đệ tử Đại Pháp vậy chúng ta không nên đối xử như thế. Chúng ta muốn xem họ là đệ tử Đại Pháp nhưng tự bản thân họ có hành xử như là những đệ tử chân chính hay không? Có học viên cho rằng chỉ cần khuyên họ là được rồi, không nên làm lớn chuyện. Trong một thời gian dài các học viên cũng đã nhiều lần chia sẻ với họ xung quanh những vấn đề đó dựa trên Pháp lý nhưng họ không để những lời ấy trong tâm và vẫn tiếp tục làm những gì họ muốn làm. Vì họ vẫn cứ tiếp tục làm những việc không nên làm và càng ngày càng gây ra ảnh hưởng xấu cho Pháp Luân Công, và theo Pháp lý những ai nghĩ xấu về Pháp Luân Công chắc chắn sẽ bị đào thải, nên chúng ta buộc phải nói rõ sự thật cho chính quyền và những ai hiểu sai sự thật về Pháp Luân Công về những gì đã diễn ra.

Thứ ba là, vì một số người đã làm nhiều người nghĩ không tốt về Đại Pháp nên nghiệp đó tự họ phải gánh chịu. Và thực tế chúng ta cũng đã thấy rõ thay đổi theo hướng xấu nơi sắc tướng hình hài của những người này.  Sư Phụ giảng: “Nhân loại chúng ta phát triển cho đến mức độ như ngày nay, hầu như ai ai cũng đến trong nghiệp cuộn lấy nghiệp; trên thân người có nghiệp lực rất lớn.” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân). Nghiệp của tự thân chúng ta vốn đã rất nhiều vậy chúng ta tạo thêm nghiệp thì làm sao tiếp tục tu luyện được nữa? Vậy khi chúng ta giảng rõ sự thật cho người dân hiểu rồi thì giúp giảm thiểu nghiệp ấy do những người kia gây ra, tạo thêm cơ hội cho họ được đắc cứu. Ở đây chúng ta một mặt là giúp Đại Pháp giảm tổn thât, mặt khác giảm bớt tiêu cực cho những ai lầm lạc là viên dung sự việc. Theo tôi thì đây là biểu hiện của thiện, là từ bi.

Sư phụ còn giảng: “Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn”. (Chuyển Pháp Luân)

Tất nhiên khi chúng ta nói rõ sự thật với chính quyền không phải vì chúng ta muốn lấy lòng họ để được yên thân tu luyện, cũng không phải vì bức xúc những việc làm của một số người kia mà chúng ta tố cáo họ, nói xấu họ, bôi nhọ họ…. Chúng ta dùng chính niệm để giảng rõ sự thật một cách có lý trý, đều dùng Pháp mà đối đãi với vấn đề, như thế chúng ta sẽ đạt được hiệu quả viên dung trong việc này và đi đúng con đường chúng ta cần phải đi tránh được tương sinh tương khắc. Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011, Sư Phụ giảng: “…Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.”

Một số học viên khác thì nghĩ rằng, hiện nay vấn đề này không liên quan đến tôi, nên tôi không cần phải gặp chính quyền để giảng rõ sự thật, khi nào vấn đề phát sinh ở địa phương của tôi thì tôi sẽ bước ra giảng rõ sự thật. Theo tôi thì đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta nên nắm lấy để nói rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là tốt như thế nào. Trong Chuyển Pháp Luân Sư Phụ có nói: “Tu luyện là không có bất cứ điều kiện nào cả, muốn tu luyện, vậy thì cứ việc tu luyện”. Sao chúng ta phải đợi đến lúc chính quyền tìm đến thì chúng ta mới nói rõ sự thật được. Một khi người ta tìm đến mình thì trong tâm họ đã có những định kiến về chúng ta, nếu trong tâm họ có ác niệm thì những sinh mệnh tà ác sẽ theo và thao túng họ, khi đó chúng ta sẽ ở thế bị động và việc nói rõ sự thật sẽ khó khăn hơn thay vì chúng ta chủ động tìm đến họ khi niệm đầu họ chưa cố kết vào bất cứ quan điểm nào. Điều này là phản ảnh của những quan niệm người thường mà chúng ta chưa nhận ra và buông bỏ chúng đi đó là ngại tiếp xúc với các cấp chính quyền. Đồng thời tôi thấy rất nhiều học viên trước khi tu luyện đã không có thiện cảm với công an, chính quyền,  thậm chí một số còn có tâm sợ hãi. Đây hoàn toàn là những chấp trước cần buông bỏ.

Chúng ta là những người tu luyện chân chính, tu luyện trở thành những sinh mệnh cao tầng, sao chúng ta còn phân biệt người này và người kia, bất cứ ai cũng là những chúng sinh cần được cứu trong chính Pháp, và nơi nào có Đệ tử Đại Pháp thì nơi đó chúng sinh có hy vọng được đắc cứu, sao chúng ta không thể dùng chính niệm để giảng rõ sự thật một cách đường đường chính chính. Bề mặt là chúng ta cần phải nói cho họ hiểu nhưng thực tế là Đệ tử Đại Pháp mang cơ hội đến cho họ nhưng tự họ không biết điều đó vì chúng sinh đang sống trong mê. Giảng rõ sự thật cũng là tu luyện, đây chẳng phải cũng là cơ hội để chúng ta vứt bỏ chấp trước và nâng cao tâm tính hay sao?

Vì vẫn có những học viên chấp trước vào chữ  “tình” nên chưa bước ra nói rõ sự thật với các cấp chính quyền. Biểu hiện bề mặt là hiện nay chính quyền nhận định rằng Pháp Luân Công là có người tốt, tuy nhiên cũng có người không tốt đang lợi dụng chúng ta.  Vì vậy chúng ta phải bước ra thật lý trí và từ bi để chứng minh rằng có người tốt rất nhiều không cần lo ngại sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, chính trị và xã hội… Nếu như có nhiều người hơn nữa buông bỏ được chấp trước căn bản mà bước ra giảng rõ sự thật thì Đại Pháp sẽ giúp có thêm nhiều người hiểu rõ sự thật và giảm thiểu tổn thất trong Chính Pháp.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân, có điều chi thiếu sót mong nhận được ý kiến đóng góp.

14 nhận xét:

 1. bài này đi ngược quá trình chính pháp
  khi bài này viết lên thì Sư phụ đã ra kinh văn:"Mục đích căn bản của giảng chân tướng" http://www.minhhue.net/news/25478-muc-dich-can-ban-cua-giang-chan-tuong.html
  nên gở bỏ đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói sai rồi. Bài này thể hiện sự lý trí của học viên chân chính tại Việt nam và cụ thể hóa được mục tiêu tối hậu Sư Phụ đề ra trong bài Mục đích căn bản của việc giảng chân tướng là vạch trần mục đích thật sự của Tà Đảng Trung Cộng là hủy hoại nhân loại.

   Một số người do bị lợi dụng đã quên mất mục tiêu chính này và đang cố tình chuyển hướng sang chính quyền Việt Nam. Đấy là điều thật sự đáng lo ngại và các học viên chân chính đã cất tiếng nói khắp nơi.

   Bài viết rất hay.

   Xóa
  2. nếu bạn thấy bài viết của mình hay sao không đăng lên báo minh huệ,
   vì minhhue.net là tờ báo mà đã được Sư phụ công nhận
   mong các bạn hãy thận trọng
   lấy Pháp làm Thầy

   Xóa
  3. Tôi nghĩ bạn nên thận trọng từng câu từng chữ minghui.org là tờ báo Sư Phụ bàn đến trong Pháp, chứ không phải minhhue.net.

   Hợp thập

   Xóa
  4. tại sao bạn lại tự tách mình ra khoi chỉnh thể vậy
   mình thấy bạn thật nguy hiểm
   hãy tỉnh ngộ đi
   là người chân tu bạn nên bỏ được Danh Lợi Tình chứ
   thời khắc cuối cùng sắp đến rồi
   vẩn còn kịp

   Xóa
  5. Các bạn nên bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc theo tôi thì không nên áp đặt quan điểm của cá nhân cho người khác. Ai làm gì hãy tự chịu trách nhiệm và kiên định làm đến cùng. Nếu chỉ nói suông mà không kiên định hoặc làm cho có lệ gặp khó khăn mà lùi bước thì đó là thể hiện tâm tính chưa vững vàng. Tất cả mọi người cần lấy Pháp làm Thầy không thể nói suông được.

   Tôi xin trích bài Tâm Tự Minh của Sư Phụ

   "...
   Sinh Tử phị thị thuyết đại thoại
   Năng hành bất hành kiến chân tướng..."

   Theo tôi thì hãy làm và làm thật nhiều không cần phải nói nhiều.

   Xóa
  6. Theo nhận thức của tôi, bài kinh văn mới nhất của Sư Phụ là nhằm nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp rằng việc giảng rõ sự thật là nhằm để cứu người, không phải là chống đối bất cứ chính quyền nào kể cả chính quyền TQ hay chính quyền VN. Tuy nhiên tình hình thực tế tại Việt Nam thì do nhân tâm dẫn động nên một số người đã lãng quên mất việc chân chính đệ tử nên làm là giảng rõ sự thật cứu người mà lại chuyển hướng sang chống đối chính quyền.

   Xóa
  7. "nếu bạn thấy bài viết của mình hay sao không đăng lên báo minh huệ"

   Tôi thấy nhiều bài hay khác đăng không đăng trên minghui.org mà đăng trên trang khác là chuyện bình thường chẳng hạn như: chanhkien.org, pureinsight.org, clearharmony.net, theepochtimes.com, vietdaiynguyen.com, vietsoh.com...

   Từ câu hỏi nhìn thấy tâm bạn chấp trước nhiều vào minghui.org và nó sẽ hạn chế tầng và nhận thức của bạn. Hy vọng bạn sẽ đột phá...

   Xóa
 2. Bài viết thể hiện chính niệm của đệ tử Đại Pháp, phản ánh sự thật đang diễn ra trên bề mặt. Cũng không chỉ trích cá nhân nào, chỉ nêu lên những việc cần thiết nên làm hiện nay. Điều này có tác dụng nhất định trong việc giảng rõ sự thật theo tình hình thực tế tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng vậy! Nếu người tu luyện không chứng thực Pháp vậy người tu luyện đó không phải là đệ tử Đại Pháp.
  Vấn đề nữa,cách thức chúng ta làm thế nào đúng theo Pháp để chứng thực Pháp tốt cũng rất quan trọng. Rất nhiều học viên đi đến cực đoan làm cho nhiều người có cái nhìn không tốt đến Pháp Luân Công. Từ đó gây tác dụng phá hoại Pháp, hủy hoại chúng sinh. Cựu thế lực bề ngoài là giúp Chính Pháp nhưng thực tế lại an bài làm cho chính chúng, khiến can nhiễu đến quá trình Chính Pháp. Như vậy, những việc làm của những học viên cực đoan đó có phải đang thuận theo an bài của cựu thế lực, mặt khác cũng giúp ĐCSTQ đạt được mục đích.
  Bài viết thể hiện đúng tình hình tu luyện của học viên PLC Việt Nam hiện nay!

  Trả lờiXóa
 4. "Đến hiện nay, còn có một vài học viên phối hợp với nhau phi thường kém. Không chỉ là kém bình thường, thậm chí là phá đám. Tôi bảo chư vị, dù là tâm gì, miễn là hạng mục của đệ tử Đại Pháp hoặc là việc đệ tử Đại Pháp nên làm, chư vị khởi tác dụng phá hoại, chư vị chính là khởi tác dụng của ma. Dù chư vị cảm thấy ‘tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng đã làm rất nhiều việc’, nhưng những cựu thế lực kia đang ghi sổ từng món cho chư vị."
  Thế nào là đệ tử Đại Pháp

  Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011

  (Lý Hồng Chí, ngày 29 tháng Tám, 2011)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn haymautinhngo trích dẫn kinh văn của Thầy thật đúng tình huống hiện tại ở Việt Nam. Các đệ tử chân chính đang tiếp cận dòng chủ lưu rất thành công. Chúng ta gọi là bước ra trong hoàn cảnh đặc thù này nói rõ cho các ban nghành chính quyền trong nước thế nào là Pháp Luân Công chân chính nhằm để vãn hồi lại những việc làm của một số người theo sự an bài của tà đảng trung cộng mà muốn biến Pháp Luân Công thành một nhóm vô chính phủ, "loạn dân" đang làm dòng chủ lưu và người dân hiểu sai lệch về PLC.

   Tham khảo thêm

   "Tự chủ, loạn dân,
   Nghịch thiên phản đạo"

   (Trích Thập Ác - Hồng Ngâm - SP Lý Hồng Chí)


   "Còn về việc cứu độ chúng sinh, và việc giảng chân tướng, rất nhiều người làm không triệt để, giảng hai câu với người ta, thích nghe hay không, không nghe cũng kệ, lại đi tìm người khác. Làm bất kể chuyện gì, là có thuỷ có chung, hãy làm nó cho tốt, cứu người thì phải cứu họ cho xong. Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng, ‘giai tầng’ là do xã hội nhân loại phân hoạch ra. Tôi chính là hy vọng giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau đều có thể giống như trước đây, tinh tấn như thời chư vị mới đắc Pháp. Quá khứ trong Phật giáo có câu, ý tứ là từ đầu đến cuối đều như ban đầu, thì chư vị nhất định viên mãn. (vỗ tay)"

   (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011 - SP Lý Hồng Chí)

   Xóa
 5. chào các đồng tu!
  tôi được đắc pháp trong khoảng 1 tháng cách đây, tôi rất vui mừng vì việt nam ở gần trung quốc nhưng những đồng tu đắc pháp rất đông đảo. các bạn đang làm tất cả các việc theo pháp và điều này đang chứng tỏ uy đức của các bạn. những bạn nào còn đang chưa đạt được viên mãn ở đây nên tìm hiểu lời tham khảo của các đồng tu từ đó đạt được gần hơn đến chính, đạt được đúng theo đại pháp.
  hợp thập!

  Trả lờiXóa